Tro

#29 Himmeljorden – kap 2

Her finner du andre kapittel i boka Himmeljorden av Per Ingvar Haukeland. Det har tittelen «Himmeljorden – utkast til en livsfilosofi». Du finner mer informasjon om boka i podcasten som inneholder forordet.

# 28 Himmeljorden – kap 1

Her finner du første kapittel i boka Himmeljorden av Per Ingvar Haukeland. Det har tittelen «Et utvidet kvekervitnesbyrd». Du finner mer informasjon om boka i podcasten som inneholder forordet.

#27 Himmeljorden – forord

I 2009 ga Per Ingvar Haukeland ut boka «Himmeljorden – og med av Gud i naturen» på Kvekerforlaget. Forundringsrommet.no har fått lov til å gjøre om boka til podcastepisoder, og her finner du forordet.

#25 Når vi er stille

I dagens episode skal det handle om meditasjon. For to år siden skrev jeg en artikkel til boka «Når vi er stille – erfaringer med meditasjon» (Portal 2017). Her går jeg igjennom hva jeg legger i meditasjon, og hva jeg har bedrevet frem til da.

#20 Troens ville landskap

I denne episoden deler jeg litt fra min trosreise, og den er i sannhet ikke spesielt enkel eller rettlinjet. Jeg er fremdeles underveis i dette landskapet, og har ikke noe sterkt ønske om å komme frem heller.

Read More